extend

Podsumowanie

Przemieszcza skupienie zaznaczenia do podanego miejsca. Kotwica zaznaczenia nie zmienia swojego położenia. Zaznaczenie będzie miało koniec w nowym miejscu skupienia bez względu na kierunek zaznaczania.

Składnia

sel.extend(parentNode,offset)

Parametry

parentNode
Węzeł, w którym skupienie zmieni swoje położenie.
offset
Pozycja od początku węzła tekstowego parentNode , gdzie zostanie umieszczone skupienie.