deleteFromDocument

Podsumowanie

Usuwa rzeczywisty tekst będący reprezentacją zaznaczenia z DOM dokumentu.

Składnia

sel.deleteFromDocument()

Parametry

Brak.

Przykłady

Użytkownik na stronie internetowej zaznacza tekst "mają dwoje" ze zdania "Króliki mają dwoje uszu". Następnie klika na przycisk, który wywołuje kod JavaScript window.getSelection().deleteFromDocument(). Tekst dokumentu staje się zdaniem "Króliki uszu".