containsNode

Podsumowanie

Sprawdza czy węzeł jest częścią zaznaczenia.

Składania

sel.containsNode(aNode,aPartlyContained)

Parametry

aNode
Węzeł, którego obecność sprawdzamy.
aPartlyContained
Kiedy jej wartością jest true , containsNode zwraca wartość true kiedy część węzła jest częścią zaznaczenia.
Kiedy jej wartością jest false , containsNode zwraca wartość true tylko i wyłącznie, gdy cały węzeł jest częścią zaznaczenia.

Przykłady

 /* Sprawdza czy cokolwiek wewnątrz elementu body jest zaznaczone */
 alert(window.getSelection().containsNode(document.body, true));