collapseToEnd

Podsumowanie

Przesuwa kotwicę zaznaczenia do pozycji, w której znajduje się skupienie. Samo skupienie nie zmienia swojego położenia. Jeżeli treść jest aktywna i edytowalna, pojawi się tam kursor.

Składnia

sel.collapseToEnd()

Parametry

Brak.