anchorNode

Podsumowanie

Zwraca węzeł, w którym się zaczyna zaznaczenie.

Skladnia

sel.anchorNode

Notatki

Użytkownik może wykonać zaznaczenie od lewej do prawej (w bieg dokumentu) lub od prawej do lewej (odwrotnie od biegu dokumentu). Kotwica znajduje się tam, gdzie użytkownik zaczyna selekcję. Może to być widoczne, kiedy zostanie przytrzymany klawisz Shift i naciśnięte strzałki na klawiaturze. Kotwica selekcji nie zmienia swojego położenia, ale skupienie selekcji, drugi koniec selekcji, porusza się.