addRange

Podsumowanie

Dodaje zakres do zaznaczenia.

Składnia

sel.addRange(range)

Parametry

range
Obiekt zakresu, który będzie dodany do zaznaczenia.

Przykłady

 /* Wybiera wszystkie znaczniki STRONG w dokumencie HTML */
 var strongs = document.getElementsByTagName("strong");
 var s = window.getSelection();
 if(s.rangeCount > 0) s.removeAllRanges();
 for(var i = 0; i < strongs.length; i++) {
  var range = document.createRange();
  range.selectNode(strongs[i]);
  s.addRange(range);
 }