MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  addRange

  Podsumowanie

  Dodaje zakres do zaznaczenia.

  Składnia

  sel.addRange(range)
  

  Parametry

  range
  Obiekt zakresu, który będzie dodany do zaznaczenia.

  Przykłady

   /* Wybiera wszystkie znaczniki STRONG w dokumencie HTML */
   var strongs = document.getElementsByTagName("strong");
   var s = window.getSelection();
   if(s.rangeCount > 0) s.removeAllRanges();
   for(var i = 0; i < strongs.length; i++) {
   var range = document.createRange();
   range.selectNode(strongs[i]);
   s.addRange(range);
   }
  

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: DR, khalid32, Rev, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,