Location.reload()

Metoda Location.reload() ponownie ładuje zasób z bieżącego adresu URL. Jej opcjonalnym i jednocześnie unikalnym parametrem jest parametr Boolean (en-US). Jeśli przyjmie on wartość true, powoduje zawsze ponownie ładowanie strony z serwera. Jeśli jego wartość wynosi false lub nie jest zdefiniowana, przeglądarka może ponownie załadować stronę z pamięci podręcznej. Poza domyślnym zachowaniem pamięci cache, flaga forcedReload wpływa również na to, jak niektóre przeglądarki obsługują pozycję przewijania strony: zwykłe przeładowanie próbuje przywrócić pozycję przewijania po ponownym załadowaniu strony, natomiast w trybie wymuszonym (gdy parametr jest ustawiony na wartość true) nowy DOM zostaje wczytany ze scrollTop == 0.

Jeśli przypisanie nie może się wydarzyć z powodu naruszenia bezpieczeństwa, zostanie zgłoszony wyjątek DOMException (en-US) typu SECURITY_ERROR. Dzieje się tak, gdy pochodzenie skryptu wywołującego metodę różni się od pochodzenia strony opisanej przez obiekt Location (zazwyczaj kiedy skrypt jest hostowany na innej domenie).

Składnia

object.reload(forcedReload);

Parametry

forcedReload Optional
Jest flagą Boolean (en-US), która przyjmując wartość true, zawsze powoduje przeładowanie strony z serwera. Jeśli jej wartość to false lub nie została ona zdefiniowana, przeglądarka może wczytać stronę z pamięci podręczniej (pamięci cache).

Przykłady

// Przeładuj bieżącą stronę bez cache
window.location.reload(true);

Lista specyfikacji

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of 'Location.reload()' in that specification.
Living Standard Bez zmian od HTML5.
HTML5
The definition of 'Location.reload()' in that specification.
Recommendation Początkowa definicja.

Zgodność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz także