Event.srcElement

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Event.srcElement is a proprietary alias (implemented in Internet Explorer) for the standard Event.target property, which is supported in some other browsers for web compatibility purposes.

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'Event.srcElement' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
srcElement
Non-standard
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 62IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 62Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

See also