Canvas

Dokumentacja

Ostrzeżenie:: The content of this article may be out of date.

Canvas (<canvas>) jest nowym elementem HTML, który może być użyty do rysowania grafik przy użyciu skryptów (zazwyczaj JavaScript). Na przykład może być użyty do rysowania wykresów, tworzenia kompozycji fotografii lub do prostych (i nie tylko prostych) animacji.

Po raz pierwszy <canvas> został przedstawiony przez Apple dla Mac OS X Dashboard i później zaimplementowany w Safari. Przeglądarki oparte o silnik Gecko począwszy od wersji 1.8 (tj. Firefox 1.5 oraz późniejsze) obsługują ten nowy element. Również Opera 9 go wspiera. Czynione są starania, aby <canvas> był obsługiwany przez Internet Explorera (zobacz ).

Element <canvas> jest częścią specyfikacji WhatWG Web applications 1.0 znanej także jako HTML 5.

Rysowanie grafik za pomocą Canvas
Wprowadzenie do <canvas>.
Przewodnik po canvas
<canvas> jest nowym elementem HTML, który może być użyty do rysowania grafik przy użyciu skryptów (zazwyczaj JavaScript). Na przykład może być użyty do rysowania wykresów, tworzenia kompozycji fotografii lub do prostych (i nie tylko prostych) animacji.
Fragmenty kodu:Canvas
Fragmenty kodu z użyciem <canvas>.
Przykłady Canvas
Lista różnych przykładów stosujących <canvas>.
Rysowanie tekstu za pomocą Canvas
Dokumentacja nowych własności <canvas> dostępnych począwszy od Firefoksa 3

Społeczność