MDN will be in maintenance mode on Friday September 22nd, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Do budowy strony, powinneś wiedzieć o HTML — podstawową technologię wykorzystywaną do definiowania struktury strony internetowej. HTML służy do określania, czy treść internetowa powinna być rozpoznawana jako akapit, lista, nagłówek, link, obraz, odtwarzacz multimedialny, formularz lub jeden z wielu innych dostępnych elementów lub nawet nowego elementu, który definiujesz.

Ścieżka nauczania

Najlepiej zacząć naukę, ucząc się HTML. Zacznij od czytania wstępnych treści. Możesz następnie przejść do nauki o bardziej zaawansowanych tematach, takich jak:

  • HTML5 APIs
  • CSS, i jak używać go do stylu naszej strony (na przykład zmienić rozmiar czcionki, dodać obramowania i cienie, układać stronę z wieloma kolumnami, dodać animacje i inne efekty wizualne).
  • JavaScript, i jak go używać, żebyś mógł dodać dynamiczną funkcjonalność do stron internetowych (na przykład znaleźć swoją lokalizację i sprecyzować ją na mapie, stworzyć efekty specjalnie, gdy przełączasz przycisk, zapisujesz dane użytkowników lokalnie na swoich komputerach i wiele, wiele więcej.)

Przed rozpoczęciem tego tematu należy mieć co najmniej podstawową znajomość korzystania z komputerów i używać pasywnej sieci Web (tzn. po prostu przeglądać internet). Powinieneś mieć podstawowe środowisko pracy skonfigurowane tak, jak to szczegółowo zostało opisane w części Instalowanie podstawowego oprogramowania i zrozumieć, jak tworzyć i zarządzać plikami, jak opisano szczegółowo w radzeniu sobie z plikami - są częścią naszego Pierwszego kroku z modułami dla początkujących.

It is recommended that you work through Getting started with the web before attempting this topic, however it isn't absolutely necessary; much of what is covered in the HTML basics article is also covered in our Introduction to HTML module, albeit in a lot more detail.

Modules

This topic contains the following modules, in a suggested order for working through them. You should definitely start with the first one.

Introduction to HTML
This module sets the stage, getting you used to important concepts and syntax, looking at applying HTML to text, how to create hyperlinks, and how to use HTML to structure a webpage.
Multimedia and embedding
This module explores how to use HTML to include multimedia in your web pages, including the different ways that images can be included, and how to embed video, audio, and even entire other webpages.
Forms and buttons
Forms and buttons are a very important part of the Web — these allow your site visitors to input data and send it to you (e.g. registration, login and feedback forms), and you to implement controls for controlling complex functionality (for example submitting a form to the server, or pausing playback of a video.) This module gets you started.
Tables (TBD)
Representing tabular data on a webpage in an understandable, accessible way can be a challenge. This module covers basic table markup, along with more complex features such as implementing captions and summaries.

Solving common HTML problems

Use HTML to solve common problems provides links to sections of content explaining how to use HTML to solve very common problems when creating a webpage: dealing with titles, adding images or videos, emphasizing content, creating a basic form, etc.

See also

HTML (HyperText Markup Language) on MDN.
The main entry point for HTML documentation on MDN, including detailed element and attribute references — if you want to know what attributes an element has or what values an attribute has, for example, this is a great place to start.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: vistafan12, HynekMartin751, smile121
 Ostatnia aktualizacja: vistafan12,