HTML

Aby budować strony internetowe, powinneś znać HTML — podstawową technologię wykorzystywaną do definiowania struktury strony internetowej. HTML służy do określania, czy treść internetowa powinna być rozpoznawana jako akapit, lista, nagłówek, link, obraz, odtwarzacz multimedialny, formularz lub jeden z wielu innych dostępnych elementów lub nawet nowego elementu, który definiujesz.

Ścieżka nauczania

Najlepiej zacząć naukę, ucząc się HTML. Zacznij od czytania wstępnych treści. Możesz następnie przejść do nauki o bardziej zaawansowanych tematach, takich jak:

  • HTML5 APIs
  • CSS, i jak używać go do stylu naszej strony (na przykład zmienić rozmiar czcionki, dodać obramowania i cienie, układać stronę z wieloma kolumnami, dodać animacje i inne efekty wizualne).
  • JavaScript, i jak go używać, żebyś mógł dodać dynamiczną funkcjonalność do stron internetowych (na przykład znaleźć swoją lokalizację i sprecyzować ją na mapie, stworzyć efekty specjalnie, gdy przełączasz przycisk, zapisujesz dane użytkowników lokalnie na swoich komputerach i wiele, wiele więcej.)

Przed rozpoczęciem tego tematu należy mieć co najmniej podstawową znajomość korzystania z komputerów i używać pasywnej sieci Web (tzn. po prostu przeglądać internet). Powinieneś mieć podstawowe środowisko pracy skonfigurowane tak, jak to szczegółowo zostało opisane w części Instalowanie podstawowego oprogramowania i zrozumieć, jak tworzyć i zarządzać plikami, jak opisano szczegółowo w radzeniu sobie z plikami - są częścią naszego Pierwszego kroku z modułami dla początkujących.

Zalecane jest abyś przerobił Getting started with the web zanim podejdziesz do tego tematu, jednak nie jest to absolutnie konieczne; wiele z tego, co występuje w artykule HTML basics jest również wyjaśnione w module Introduction to HTML, aczkolwiek dużo bardziej szczegółowo.

Moduły

W tym temacie znajdziesz następujące moduły, w sugerowanej kolejności ich przerabiania. Z całą pewnością powinieneś zacząć od pierwszego.

Wstęp to HTML
Ten moduł pozwoli ci poznać podstawy, przyzwyczaić się do używanych pojęć i składni a także zobaczyć w jaki sposób używa się języka HTML do określania właściwości tekstu, tworzenia hiperłączy i definiowania struktury strony internetowej.
Multimedia and embedding
This module explores how to use HTML to include multimedia in your web pages, including the different ways that images can be included, and how to embed video, audio, and even entire other webpages.
Forms and buttons
Forms and buttons are a very important part of the Web — these allow your site visitors to input data and send it to you (e.g. registration, login and feedback forms), and you to implement controls for controlling complex functionality (for example submitting a form to the server, or pausing playback of a video.) This module gets you started.
Tables (TBD)
Representing tabular data on a webpage in an understandable, accessible way can be a challenge. This module covers basic table markup, along with more complex features such as implementing captions and summaries.

Solving common HTML problems

Use HTML to solve common problems provides links to sections of content explaining how to use HTML to solve very common problems when creating a webpage: dealing with titles, adding images or videos, emphasizing content, creating a basic form, etc.

See also

HTML (HyperText Markup Language) on MDN.
The main entry point for HTML documentation on MDN, including detailed element and attribute references — if you want to know what attributes an element has or what values an attribute has, for example, this is a great place to start.