Wyniki wyszukiwania

  collapse

  « Dokumentacja DOM

  Podsumowanie

  Zawęża aktualne zaznaczenie w pojedynczy punkt. Dokument nie jest modyfikowany. Jeżeli treść jest edytowalna i aktywna, przeniesie się tam kursor.

  Składnia

  sel.collapse(parentNode, offset);
  

  Parametry

  parentNode
  Kursor znajdzie się w tym węźle.
  offset
  Kursor zostanie umieszczony w tej odległości od początku węzła tekstowego parentNode.

  Przykłady

  /* Umieszcza kursor na początku ciała dokumentu HTML. */
  var body = document.getElementsByTagName("body")[0];
  window.getSelection().collapse(body,0);
  


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Autorzy tej strony: DR, Rev, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,