HTML

Om websites te bouwen moet u kennis hebben van HTML — de fundamentele technologie die wordt gebruikt om de structuur van een webpagina te definiëren. HTML wordt gebruikt om te specificeren of de inhoud van uw webpagina moet worden herkend als een paragraaf, titel, hoofding, link, afbeelding, multimediaspeler, formulier, of één van de vele andere beschikbare elementen, of zelfs een nieuw element dat u zelf definieert.

Leertraject

Idealiter begint u met uw leertraject door HTML te leren. U kunt beginnen door Een inleiding op HTML te lezen. Daarna kunt u verder leren over ingewikkeldere onderwerpen zoals:

  • CSS, en hoe u het kunt gebruiken om vorm te geven aan HTML-elementen. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van de lettergrootte en het lettertype van een tekst, het toevoegen van randen en slagschaduwen, het maken van een layout met meerdere kolommen, en het toevoegen van animaties en andere visuele effecten.
  • JavaScript, en hoe u het kunt gebruiken om dynamische functionaliteit toe te voegen aan webpagina's. Voorbeelden hiervan zijn het vinden van uw locatie en het weergeven van deze locatie op een kaart, het laten verschijnen en verdwijnen van UI-elementen wanneer u gebruik maakt van een wisselknop, het lokaal opslaan van informatie van gebruikers op hun computer, en heel veel meer.

Voordat u begint met dit onderwerp, zult u op zijn minst bekend moeten zijn met het gebruik van computers en het passief gebruiken van het web (oftewel het gewoon bekijken, de inhoud consumeren). U hebt een basisopstelling nodig waarmee u kunt werken, zoals gespecificeerd in Basissoftware installeren, en u zult moeten begrijpen hoe u bestanden kunt aanmaken en beheren, zoals gespecificeerd in Omgaan met bestanden — beide zijn onderdeel van onze volledige beginnersmodule genaamd Van start met het web.

Het wordt aangeraden dat u begint met Van start met het web voordat u verder gaat met dit onderwerp, hoewel het niet noodzakelijk is. Veel van wat wordt besproken in De basisbegrippen van HTML wordt ook besproken in de module Een inleiding op HTML, hoewel de laatstgenoemde module veel gedetailleerder is.

Modules

Dit onderwerp bevat de volgende modules, die in een voorgestelde volgorde staan om er doorheen te werken. U kunt het beste beginnen met de eerste module.

Introductie tot HTML
Deze module is het startpunt, waarbij u bekend wordt met belangrijke concepten en syntax, bekijkt hoe u HTML op tekst kunt toepassen, leert hoe u hyperlinks kunt maken en leert hoe u HTML kunt gebruiken om een webpagina te structureren.
Multimedia inbedden
Deze module geeft inzicht over hoe HTML kan worden gebruikt om multimedia in te voegen in uw webpagina's, de verschillende manieren waarop afbeeldingen kunnen worden ingevoegd en hoe video, audio en zelfs andere webpagina's kunnen worden ingebed.
Tabellen in HTML
Het weergeven van informatie in tabelweergave op een toegankelijke manier kan een uitdaging zijn. Deze module legt de basis van de opmaak van tabellen uit, samen met ingewikkeldere functies zoals het implementeren van onderschriften en samenvattingen.
Formulieren in HTML
Formulieren zijn een heel belangrijk gedeelte van het web — ze zijn onderdeel van de functionaliteit die u nodig hebt voor de interactie met websites, zoals registreren en inloggen, feedback verzenden, producten kopen, en meer. Met behulp van deze module kunt u beginnen met het maken van gedeeltes van formulieren, die nodig zijn aan de clientkant.

Veelvoorkomende problemen met HTML oplossen

HTML gebruiken voor het oplossen van veelvoorkomende problemen bevat links naar secties met inhoud die uitleggen hoe HTML kan worden gebruikt om veelvoorkomende problemen op te lossen wanneer u een webpagina maakt: Hoe gaat u met titels om, hoe voegt u afbeeldingen of video's toe, hoe benadrukt u inhoud, hoe maakt u een eenvoudig formulier, enzovoort.

Zie ook

HTML (HyperText Markup Language) op MDN
Het vertrekpunt voor documentatie over HTML op MDN, met daarin gedetailleerde referenties naar elementen en attributen. Als u bijvoorbeeld wilt weten welke attributen een element heeft of welke waarden een attribuut heeft, is dit een goede plek om te beginnen.