MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

La propietat function.arguments es refereix a un objecte que s'assembla a una array corresponent als arguments passats a una funció. Utilitzeu la variable simple arguments.

Descripció

La sintaxis function.arguments és obsoleta. El camí recomanat per accedir a l'objecte arguments disponible en les funcions requereix simplement referir-se a la variablearguments.

En cas de recursivitat, és a dir, si la funció f apareix vàries vegades en la pila de crides, el valor det f.arguments representa els arguments corresponents a la invocació més recent de la funció.

El valor del la propietat arguments normalment és null si no hi ha una invocació excel·lent de la funció (això vol dir, que s'ha cridat la funció però la seva execució encara no s'ha acabat).

Exemples

function f(n) { g(n - 1); }

function g(n) {
  console.log('before: ' + g.arguments[0]);
  if (n > 0) { f(n); }
  console.log('after: ' + g.arguments[0]);
}

f(2);

console.log('returned: ' + g.arguments);

// Resultat

// abans: 1
// abans: 0
// després: 0
// després: 1
// retorn: null

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Obsolet a favor de arguments en ES3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'arguments object' in that specification.
Standard arguments object
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'arguments object' in that specification.
Standard arguments object

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característca Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,