Function.arguments

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

La propietat function.arguments es refereix a un objecte que s'assembla a una array corresponent als arguments passats a una funció. Utilitzeu la variable simple arguments.

Descripció

La sintaxis function.arguments és obsoleta. El camí recomanat per accedir a l'objecte arguments disponible en les funcions requereix simplement referir-se a la variablearguments.

En cas de recursivitat, és a dir, si la funció f apareix vàries vegades en la pila de crides, el valor det f.arguments representa els arguments corresponents a la invocació més recent de la funció.

El valor del la propietat arguments normalment és null si no hi ha una invocació excel·lent de la funció (això vol dir, que s'ha cridat la funció però la seva execució encara no s'ha acabat).

Exemples

function f(n) { g(n - 1); }

function g(n) {
  console.log('before: ' + g.arguments[0]);
  if (n > 0) { f(n); }
  console.log('after: ' + g.arguments[0]);
}

f(2);

console.log('returned: ' + g.arguments);

// Resultat

// abans: 1
// abans: 0
// després: 0
// després: 1
// retorn: null

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.0. Obsolet a favor de arguments en ES3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'arguments object' in that specification.
Standard arguments object
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'arguments object' in that specification.
Standard arguments object

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característca Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també