DataView.prototype.getFloat32()

El mètode getFloat32() obtè un nombre decimal en coma flotant amb signe de 32 bits (float) a la posició en bytes especificada, content des del començament de DataView.

Sintaxi

dataview.getFloat32(byteOffset [, littleEndian])

Paràmetres

byteOffset
La posició, en bytes, des de l'inici de la vista a la que es llegiran les dades.
littleEndian
Optional Indica si el nombre decimal en coma flotant de 32 bits es troba emmagatzemat en format little- o big-endian. De ésser false o undefined, s'interpreta el valor com a big-endian.

Errors llençats

RangeError
Es llença si byteOffset té un valor que representa una posició més enllà del final de la vista.

Descripció

No hi ha cap restricció d'alineament; es poden llegir valors de múltiples bytes des de qualsevol posició.

Exemples

Utilitzar el mètode getFloat32

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var dataview = new DataView(buffer);
dataview.getFloat32(1); // 0

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
Typed Array Specification Obsolete Reemplaçada per ECMAScript 6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'DataView.prototype.getFloat32' in that specification.
Standard Definició inicial en un estàndard ECMA.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 9.0 15.0 (15.0) 10 12.1 5.1
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 (Yes) 15.0 (15) ? 12.0 4.2

Vegeu també