Què és l'accessibilitat?

Aquest article inicia el mòdul fent ullada a què és l’accessibilitat: aquesta visió general inclou quins grups de persones hem de considerar i per què, quines eines utilitzen les persones per a interactuar amb el web i com podem fer que l’accessibilitat sigui una part del nostre lloc web.

Prerequisits: Coneixements bàsics d'informàtica i nocions bàsiques de com funcionen l'HTML i el CSS.
Objectiu: Adquirir familiaritat amb l’accessibilitat, inclòs què és i com t’afecta com a desenvolupador web.

Què és l'accessibilitat?

L’accessibilitat és la pràctica de fer que els llocs web siguin utilitzables per tantes persones com sigui possible. Tradicionalment pensem que es tracta de persones amb discapacitat, però el fet de fer accessibles els llocs web també beneficia altres grups, com els qui utilitzen dispositius mòbils o els qui tenen connexions de xarxa lentes.

També pots pensar en l’accessibilitat com el fet de tractar igual a tothom i oferir igualtat d’oportunitats, independentment de quines siguin les capacitats o les circumstàncies. De la mateixa manera que no està bé excloure algú d’accedir a un edifici perquè va en cadira de rodes (els edificis públics moderns solen tenir rampes o ascensors per a cadires de rodes), tampoc és correcte excloure d’un lloc web algú que té una discapacitat visual. Tots som diferents, però tots som humans, i tenim els mateixos drets com a humans.

Per això hem de fer les coses accessibles. L’accessibilitat dels llocs web forma part de la legislació d’alguns països, i et pot obrir un mercat significatiu, que d'altra manera no podria utilitzar els teus serveis ni comprar els teus productes.

La construcció de llocs accessibles beneficia a tothom:

 • Un HTML semàntic, que millora l’accessibilitat, també millora el posicionament en els motors de cerca (SEO), i incrementa la possibilitat que trobin el teu lloc web.
 • Preocupar-se per l’accessibilitat demostra valors ètics i morals, cosa que millora la teva imatge pública.
 • Altres bones pràctiques que milloren l’accessibilitat també milloren la usabilitat d’altres grups, com ara els usuaris de telèfons mòbils o els que tenen una velocitat d’accés a la xarxa lenta. De fet, tothom pot beneficiar-se de moltes d'aquestes millores.
 • Hem esmentat que també hi ha lleis al respecte en alguns països?

En quins tipus de discapacitat ens hem de fixar?

Les persones amb discapacitat són igual de diverses que les persones sense discapacitat, i també ho són les discapacitats. La lliçó clau aquí és pensar més enllà de com utilitzes el teu ordinador i el web i començar a aprendre com l'utilitzen els altres, tu no ets els teus usuaris. A continuació s’expliquen els tipus principals de discapacitat que pots tenir en compte i les eines especials que s’utilitzen per a accedir al contingut web (conegudes com a tecnologies d’assistència o AT, d’assistive technologies).

Nota: La fitxa informativa sobre discapacitat i salut de l'Organització Mundial de la Salut estableix que «Més d'un milió de persones, aproximadament el 15% de la població mundial, tenen algun tipus de discapacitat» i «Entre 110 i 190 milions d'adults tenen dificultats importants de funcionament».

Les persones amb discapacitat visual

Les persones amb discapacitat visual inclouen persones amb ceguesa, poca visió i daltonisme. Moltes persones amb deficiències visuals utilitzen lupes de pantalla, que poden ser lupes físiques o les funcions de zoom del programari. La majoria de navegadors i sistemes operatius actuals tenen la capacitat de fer zoom. Alguns usuaris confien en lectors de pantalla, un programari que llegeix el text digital en veu alta. Alguns exemples de lectors de pantalla són:

 • Uns són productes comercials de pagament, com ara JAWS (Windows) i Dolphin Screen Reader (Windows).
 • D’altres són productes gratuïts, com NVDA (Windows), ChromeVox (Chrome, Windows i Mac OS X) i Orca (Linux).
 • N’hi ha que estan incorporats dins el sistema operatiu, com VoiceOver (macOS, iPadOS, iOS), Narrator (Microsoft Windows), ChromeVox (al sistema operatiu Chrome) i TalkBack (Android).

Seria bo que et familiaritzessis amb els lectors de pantalla; també hauries de configurar un lector de pantalla i experimentar-hi per a fer-te una idea de com funciona. Consulta la nostra guia de lectors de pantalla per a proves de compatibilitat creuada entre navegadors per a obtenir més detalls sobre el seu ús. El vídeo següent proporciona un breu exemple de com és l'experiència.

En termes estadístics, l'Organització Mundial de la Salut estima que «hi ha al voltant de 285 milions de persones amb deficiències visuals a tot el món: 39 milions són cegues i 246 tenen un nivell de visió baix». (Consulta l’informe sobre Dificultat visual i ceguesa). Es tracta d'una població d’usuaris molt gran i significativa, que no pots deixar escapar perquè el teu lloc web no es codifiqui correctament (parlem de gairebé el mateix nombre de persones que viuen a Estats Units d’Amèrica).

Les persones amb discapacitat auditiva

Altrament conegudes com persones amb deficiències auditives o persones sordes, aquest grup de persones es diferencia per tenir nivells auditius baixos o perquè, directament, no tenen sentit de l’oïda. Les persones amb deficiències auditives utilitzen AT (consulta els Dispositius assistents per a persones amb trastorns de l’audició, la veu, la parla o el llenguatge), però realment no hi ha AT específics per a l’ús d'un ordinador o un lloc web.

Tanmateix, hi ha tècniques específiques que proporcionen alternatives textuals al contingut d'àudio, que van des de transcripcions de text senzilles fins a pistes de text (és a dir, subtítols) que es poden mostrar juntament amb un vídeo. Més endavant, tractarem aquest tema en un article.

Les persones amb discapacitat auditiva també representen una base d’usuaris important. «466 milions de persones a tot el món tenen pèrdua auditiva», diu el full informatiu de l'Organització Mundial de la Salut per a la Sordesa i pèrdua auditiva.

Les persones amb problemes de mobilitat

Aquestes persones tenen discapacitats motrius, que poden ser per problemes purament físics (com la pèrdua de les extremitats o una paràlisi), o per trastorns neurològics/genètics que condueixen a debilitat o pèrdua de control en les extremitats. Algunes persones podrien tenir dificultats per a fer els moviments de mà necessaris per a utilitzar un ratolí, mentre que d’altres poden tenir afectacions més greus, potser una paràlisi significativa, fins al punt que necessitin utilitzar un punter de cap per a interactuar amb els ordinadors.

Aquest tipus de discapacitat també pot ser conseqüència d'una edat avançada, més que d'un traumatisme o una condició específica, o bé de les limitacions del maquinari (pot ser que alguns usuaris no tinguin un ratolí).

La manera en què afecta habitualment el treball del desenvolupador web és en el requisit que els controls siguin accessibles pel teclat; tractarem l’accessibilitat del teclat en articles posteriors del mòdul, però és una bona idea provar d’accedir a alguns llocs web utilitzant només el teclat per veure com te'n surts. Per exemple, pots utilitzar la tecla de tabulació per a desplaçar-te entre els diferents controls d'un formulari web? Pots trobar més detalls sobre els controls de teclat a la nostra secció Prova de compatibilitat creuada entre navegadors Ús original d’accessibilitat des del teclat.

En termes estadístics, un nombre important de persones presenta deficiències de mobilitat. Els centres dels EUA per al control i la prevenció de la discapacitat i el funcionament (adults no institucionalitzats de més de 18 anys) informen que el percentatge d’adults amb dificultats de motricitat física als Estats Units és del 16,1%.

Les persones amb problemes de cognició

El deteriorament cognitiu es refereix a una àmplia gamma de discapacitats, des de persones amb discapacitat intel·lectual que tenen les capacitats més limitades, fins a tots nosaltres, que a mesura que envellim tenim més dificultats per a pensar i recordar. La gamma inclou les persones amb malalties mentals com la depressió i l’esquizofrènia. També inclou persones amb discapacitats d'aprenentatge com la dislèxia o el trastorn d'hiperactivitat i dèficit d'atenció. És important destacar que, tot i que hi ha molta diversitat en les definicions clíniques de deficiències cognitives, les persones que les tenen experimenten un conjunt de problemes funcionals comuns, que inclouen dificultats per comprendre els continguts, recordar com fer tasques, i confusions causades per dissenys de pàgines web incoherents.

Una bona base d’accessibilitat per a persones amb deficiències cognitives inclou:

 • proporcionar el contingut de més d'una manera, com ara de text a veu o en vídeo;
 • proporcionar continguts fàcils d’entendre, com ara text escrit amb estàndards de llenguatge normal;
 • centrar l’atenció en els continguts importants;
 • minimitzar les distraccions, com ara continguts innecessaris o anuncis;
 • proporcionar un sistema de navegació i un disseny de la pàgina web coherents;
 • fer servir elements familiars, com ara els enllaços subratllats en blau quan encara no s'han visitat i en violeta quan ja s'han visitat;
 • dividir els processos en passos lògics i essencials amb indicadors de progrés;
 • oferir un sistema d'autenticació de llocs web tan simple com sigui possible sense comprometre la seguretat; i
 • dissenyar formularis fàcils d’emplenar, amb missatges d’error clars i facilitat de recuperació dels errors.

Notes

Implementar l'accessibilitat del teu projecte

Un mite comú de l’accessibilitat és que l’accessibilitat és un «cost afegit» a l'hora de crear un projecte. Aquest mite en realitat pot ser cert si:

 • Proves d’«incorporar» l'accessibilitat d’un lloc web que presenta problemes d'accessibilitat importants.
 • Has començat a plantejar-te l’accessibilitat i els problemes relacionats descoberts només en les últimes etapes d’un projecte.

Tanmateix, si consideres l'accessibilitat des del començament d'un projecte, el cost de fer la majoria del contingut accessible hauria de ser mínim.

Quan planifiquis el teu projecte, inclou les proves d’accessibilitat en el teu règim de proves, conjuntament amb les proves per a qualsevol altre segment de públic objectiu important (per exemple, navegadors per a equips d’escriptori o per a dispositius mòbils). Fes les proves tan aviat com et sigui possible i de manera continuada, fes proves automatitzades per a descobrir les quines característiques de programació falten (com ara que falti el text alternatiu de les imatges o que hi hagi text d’enllaços erroni; observa les relacions entre els elements i el seu context) i fes proves amb grups d’usuaris discapacitats per veure com es desenvolupen amb els elements web més complexos. Per exemple:

 • La gent que utilitza lectors de pantalla pot fer servir el selector de dates?
 • Si el contingut s’actualitza de manera dinàmica, les persones amb deficiències visuals ho sabran?
 • Els botons d'interfície són accessibles des del teclat i les interfícies tàctils?

Pots i has de mantenir un seguiment de les possibles àrees problemàtiques del teu contingut que necessitaran més feina per a fer-lo accessible, assegura't que es fa una prova exhaustiva i pensa en solucions/alternatives. El contingut de text (com veuràs en l’article següent) és fàcil; però, i el contingut multimèdia i els gràfics 3D? Has de tenir present el pressupost del projecte i pensar de quines solucions disposes per a fer aquest contingut accessible. Una opció possible, tot i que costosa, és tenir transcrit tot el contingut multimèdia.

Sigues realista. El «100% d'accessibilitat» és un ideal que no es pot assolir, sempre hi haurà algun cas que tingui com a resultat que un usuari determinat trobi uns continguts determinats difícils d'utilitzar, però tot i això, hauries de fer tot allò que et sigui possible. Si tens previst incloure un gràfic 3D elaborat amb WebGL, potser voldràs incloure una taula de dades com a representació alternativa accessible de les dades. O, simplement, voldràs incloure la taula i desfer-te del gràfic de taules 3D: és accessible per a tothom, més ràpida de codificar, empra menys recursos de la CPU i és més fàcil de mantenir.

Ara bé, si treballes en un lloc web d’una galeria d’art que mostra obres d'art interessants en 3D, no seria raonable esperar que les obres fossin perfectament accessible per a persones amb deficiències visuals, ja que es tracta d'un mitjà totalment visual.

Per demostrar que et preocupa i has pensat en l’accessibilitat, publica una declaració d’accessibilitat en el teu lloc web en què es detalli quina és la teva política d’accessibilitat i quins passos has fet per a aconseguir que el lloc sigui accessible. Si algú es queixa que el teu lloc web té un problema d’accessibilitat, estableix-hi un diàleg, mostra empatia i pren les mesures raonables per a intentar solucionar el problema.

Nota: El nostre article sobre la Gestió de problemes d’accessibilitat comuns exposa especificacions d’accessibilitat que s’han de provar amb més detall.

En resum:

 • Considera l’accessibilitat des de l’inici d’un projecte i prova-la tan aviat com et sigui possible i de manera continuada. Igual que qualsevol altre error, un problema d’accessibilitat es fa més car de resoldre com més tard es descobreix.
 • Tingues en compte que moltes pràctiques d’accessibilitat beneficien a tothom, no només els usuaris amb discapacitat. Per exemple, el marcatge semàntic no és bo només per als lectors de pantalla, sinó que a més resulta ràpid de carregar i presenta un bon rendiment. Això beneficia a tothom, sobretot els dispositius mòbils i les connexions lentes.
 • Publica una declaració d’accessibilitat al lloc web i relaciona't amb les persones que hi tinguin problemes.

Directrius d’accessibilitat i lleis

Hi ha tantes llistes de comprovació i conjunts de pautes disponibles per a fonamentar les proves d’accessibilitat, que pot semblar aclaparador a primera vista. El nostre consell és que et familiaritzis amb les àrees bàsiques de què t’has d’ocupar i comprendre les estructures d’alt nivell de les directrius que més t'interessin.

De manera que mentre que el WCAG és un conjunt de directrius, el teu país probablement disposa de lleis que regulen l’accessibilitat web o, almenys, l’accessibilitat dels serveis disponibles per al públic (que podrien incloure llocs web, televisió, espais físics, etc.). És una bona idea que et preocupis per esbrinar quines són aquestes lleis, perquè podria ser que tinguis algun tipus de responsabilitat legal si la gent es queixa.

Tot i que sona molt seriós, de fet només cal que consideris l’accessibilitat com la prioritat principal de les teves pràctiques de desenvolupament web, tal com hem exposat abans. En cas de dubte, demana l’assessorament d’un advocat qualificat. Aquí no oferirem més consells sobre el tema, perquè no som advocats.

API d'accessibilitat

Els navegadors web fan ús de les API d’accessibilitat especial (proporcionades pel sistema operatiu subjacent), que exposen informació útil per a tecnologies assistencials (AT, assistive technologies): les AT solen fer ús d’informació semàntica, és a dir, que aquesta informació no inclou aplicació d’estil o JavaScript. Aquesta informació s’estructura en un arbre d’informació anomenat arbre d’accessibilitat.

Els diferents sistemes operatius tenen diferents API d’accessibilitat disponibles:

 • Windows: MSAA/IAccessible, UIAExpress, IAccessible2
 • Mac OS X: NSAccessibility
 • Linux: AT-SPI
 • Android: Accessibility framework
 • iOS: UIAccessibility

Si cau la informació semàntica d’origen que proporcionen els elements HTML de les teves aplicacions web, pots completar-la amb funcions de l’especificació WAI-ARIA, que afegeixen informació semàntica a l’arbre d’accessibilitat per a millorar-ne l’accessibilitat. Pots obtenir més informació sobre WAI-ARIA en el nostre article WAI-ARIA bàsic.

Resum

Aquest article t'hauria d'haver proporcionat una panoràmica útil i de gran nivell sobre l'accessibilitat, i mostrat per què és important i com pots integrar-la en el teu flux de treball. Ara també hauries de frisar per conèixer els detalls d’implementació que poden fer que els llocs web siguin accessibles, i començarem a fer-ho en la secció següent, i veurem per què l’HTML és una bona base per a l'accessibilitat.

En aquest mòdul

Consulta també