URIError

Об'єкт URIError позначає помилку, що виникає при хибному використанні глобальної функції, що працює з URI.

Синтаксис

new URIError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

message Optional
Необов'язковий. Зрозумілий людині опис помилки.
fileName Optional
Необов'язковий. Ім'я файлу, код з якого спричинив виняток.
lineNumber Optional
Необов'язковий. Номер рядка в коді, що спричинив виняток.

Опис

URIError викидається, коли глобальним функціям, що працюють з URI, передається неправильно сформований URI.

Властивості

URIError.prototype
Дозволяє додавати властивості до об'єктів URIError.

Методи

Сам URIError не має власних методів, але успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Екземпляри URIError

Властивості

URIError.prototype.constructor
Визначає функцію, яка створила прототип об'єкта.
URIError.prototype.message
Повідомлення помилки. Хоча ECMA-262 зазначає, що URIError повинен мати власну властивість message, у SpiderMonkey, він успадковує Error.prototype.message.
URIError.prototype.name
Ім'я помилки. Успадковано від Error.
URIError.prototype.fileName
Шлях до файлу, що спричинив помилку. Успаковано від Error.
URIError.prototype.lineNumber
Номер рядка файлу, в якому виникла помилка. Успаковано від Error.
URIError.prototype.columnNumber
Номер стовпця у рядку, де виникла помилка. Успаковано від Error.
URIError.prototype.stack
Трасування стеку. Успаковано від Error.

Методи

Хоча прототип URIError не містить власних методів, екземпляри URIError успадковують деякі методи через ланцюжок прототипів.

Приклади

Перехоплення URIError

try {
 decodeURIComponent('%');
} catch (e) {
 console.log(e instanceof URIError) // true
 console.log(e.message)       // "malformed URI sequence"
 console.log(e.name)        // "URIError"
 console.log(e.fileName)      // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber)     // 2
 console.log(e.columnNumber)    // 2
 console.log(e.stack)        // "@Scratchpad/2:2:3\n"
}

Створення URIError

try {
 throw new URIError('Привіт', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof URIError) // true
 console.log(e.message)       // "Привіт"
 console.log(e.name)        // "URIError"
 console.log(e.fileName)      // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber)     // 10
 console.log(e.columnNumber)    // 0
 console.log(e.stack)        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'URIError' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
URIErrorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
URIError() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також