Promise.allSettled()

Метод Promise.allSettled() повертає проміс, який вирішується після того, як усі надані проміси були або вирішені, або відхилені, з масивом об'єктів, що містять результат кожного проміса.

Синтаксис

Promise.allSettled(iterable);

Параметри

iterable
Ітерабельний об'єкт, такий, як Array, кожен елемент якого є об'єктом Promise.

Значення, що повертається

Promise у стані очікування, який буде асинхронно виконаний, як тільки кожен проміс у вказаному наборі промісів буде завершений, або успішним виконанням, або будучи відхиленим. В цей момент обробнику поверненого проміса передається масив, що містить результат для кожного проміса з початкового набору промісів.

У кожного об'єкта результату присутній рядок status (статус). Якщо статус дорівнює fulfilled (виконаний), тоді присутній параметр value (значення). Якщо статус дорівнює rejected (відхилений), тоді присутній параметр reason (причина). Значення (або причина) відображає значення, з яким кожен проміс був виконаний (або відхилений).

Специфікації

Специфікація
Promise.allSettled() (TC39 Stage 4 Draft)

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також