Promise.allSettled()

Метод Promise.allSettled() повертає проміс, який вирішується після того, як усі надані проміси були або вирішені, або відхилені, з масивом об'єктів, що містять результат кожного проміса.

Синтаксис

Promise.allSettled(iterable);

Параметри

iterable
Ітерабельний об'єкт, такий, як Array, кожен елемент якого є об'єктом Promise.

Значення, що повертається

Promise у стані очікування, який буде асинхронно виконаний, як тільки кожен проміс у вказаному наборі промісів буде завершений, або успішним виконанням, або будучи відхиленим. В цей момент обробнику поверненого проміса передається масив, що містить результат для кожного проміса з початкового набору промісів.

У кожного об'єкта результату присутній рядок status (статус). Якщо статус дорівнює fulfilled (виконаний), тоді присутній параметр value (значення). Якщо статус дорівнює rejected (відхилений), тоді присутній параметр reason (причина). Значення (або причина) відображає значення, з яким кожен проміс був виконаний (або відхилений).

Специфікації

Специфікація
Promise.allSettled() (TC39 Stage 4 Draft)

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
allSettled()Chrome Full support 76Edge Full support 79Firefox Full support 71IE No support NoOpera Full support 63Safari Full support 13WebView Android Full support 76Chrome Android Full support 76Firefox Android No support NoOpera Android Full support 54Safari iOS Full support 13Samsung Internet Android No support Nonodejs Full support 12.9.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Хід реалізації

Наведена таблиця надає щоденний статус реалізації цієї функціональності, оскільки функціональність ще не досягла кросбраузерної стабільності. Дані генеруються запуском відповідних тестів функціональності у Test262, стандартному тестовому наборі JavaScript, на нічній збірці чи на останньому релізі рушія JavaScript кожного веб-переглядача.

Див. також