Error

Об'єкти Error викидаються, коли виникає помилка виконання. Об'єкт Error також можна використовувати як базовий об'єкт для винятків, створених користувачем. Дивіться нижче стандартні вбудовані типи помилок.

Опис

Помилки виконання спричиняють створення й викидання нових об'єктів Error.

Типи помилок

Окрім загального конструктора Error, у JavaScript існують сім інших базових конструкторів помилок. Щодо обробки винятків на боці клієнта, дивіться розділ Оператори обробки винятків.

EvalError
Створює екземпляр помилки, що виникає під час використання глобальної функції eval().
InternalError This API has not been standardized.
Створює екземпляр помилки, що виникає, коли викидається внутрішня помилка рушія JavaScript. Наприклад, "too much recursion".
RangeError
Створює екземпляр помилки, що виникає, коли значення чисельної змінної або параметра знаходиться поза межами дозволеного діапазону.
ReferenceError
Створює екземпляр помилки, що виникає при зверненні за недійсним посиланням.
SyntaxError
Створює екземпляр синтаксичної помилки, яка виникає під час аналізу коду у eval().
TypeError
Створює екземпляр помилки, що виникає при використанні змінної або параметра невідповідного типу.
URIError
Створює екземпляр помилки, що виникає, коли до encodeURI() або decodeURI() передаються неправильні параметри.

Конструктор

Error()
Створює об'єкти Error.

Властивості

Error.prototype
Дозволяє додавати властивості до екземплярів Error.

Методи

Глобальний об'єкт Error не має власних методів, однак, він успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Нестандартні методи

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Error.captureStackTrace()  This API has not been standardized.
Функція V8, яка створює властивість stack на екземплярі Error.

Екземпляри Error

Всі екземпляри Error та екземпляри базових конструкторів помилок успадковуються від Error.prototype. Як в усіх функціях-конструкторах, ви можете використовувати прототип конструктора, щоб додавати властивості чи методи до усіх екземплярів, створених цим конструктором. 

Властивості

Стандартні властивості

Error.prototype.constructor
Функція, яка створила прототип екземпляра.
Error.prototype.message
Повідомлення помилки.
Error.prototype.name
Ім'я помилки.

Спеціальні розширення

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Microsoft

Error.description
Опис помилки. Властивість схожа на message.
Error.number
Номер помилки.

Mozilla

Error.prototype.fileName
Шлях до файлу, що спричинив помилку.
Error.prototype.lineNumber
Номер рядка у файлі, що спричинив помилку.
Error.prototype.columnNumber
Номер стовпця у файлі, де виникла помилка.
Error.prototype.stack
Трасування стеку.

Методи

Error.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Повертає рядок з кодом, що спричинить створення заданого об'єкта Error; ви можете використати це значення, щоб створити новий об'єкт. Заміщує метод Object.prototype.toSource().
Error.prototype.toString()
Повертає рядок, що представляє заданий об'єкт. Заміщує метод Object.prototype.toString().

Приклади

Викидання загальної помилки

Зазвичай ви створюєте об'єкт Error для того, щоб викинути його з допомогою ключового слова throw. Ви можете обробити помилку, використовуючи конструкцію try...catch:

try {
 throw new Error('Ой-ой!');
} catch (e) {
 console.error(e.name + ': ' + e.message);
}

Обробка специфічної помилки

Ви можете обробляти лише окремі типи помилок, перевіряючи тип помилки з допомогою властивості constructor або, якщо ви пишете для сучасних рушіїв JavaScript, ключовим словом instanceof:

try {
 foo.bar();
} catch (e) {
 if (e instanceof EvalError) {
  console.error(e.name + ': ' + e.message);
 } else if (e instanceof RangeError) {
  console.error(e.name + ': ' + e.message);
 }
 // ... і т.д.
}

Користувацькі типи помилок

Ви, можливо, захочете визначити свої власні типи помилок, успадкувавши їх від Error, щоб мати можливість викидати новий об'єкт помилки через throw new MyError() та використовувати instanceof MyError для перевірки типу помилки у обробнику винятків. В результаті отримуємо більш чистий та послідовний код обробки помилок. 

Дивіться всебічну дискусію "What's a good way to extend Error in JavaScript?" на StackOverflow.

Користувацький клас помилки у ES6

Babel до 7-ї версії може працювати з методами класу CustomError, але тільки якщо вони оголошені через  Object.defineProperty(). Інакше старі версії Babel та інші транспілятори не зможуть коректно обробити наступний код без додаткових налаштувань.

Деякі веб-переглядачі включають конструктор CustomError у трасування стеку при використанні класів ES2015.

class CustomError extends Error {
 constructor(foo = 'bar', ...params) {
  // Передати залишкові параметри (в тому числі параметри розробника) до батьківського конструктора
  super(...params)

  // Підтримує правильне трасування стеку в точці, де була викинута помилка (працює лише на V8)
  if (Error.captureStackTrace) {
   Error.captureStackTrace(this, CustomError);
  }

  this.name = 'CustomError'
  // Користувацька інформація для налагодження
  this.foo = foo
  this.date = new Date()
 }
}

try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage')
} catch(e) {
 console.error(e.name)  //CustomError
 console.error(e.foo)   //baz
 console.error(e.message) //bazMessage
 console.error(e.stack)  //stacktrace
}

Користувацький об'єкт помилки у ES5

Всі веб-переглядачі включають конструктор CustomError у трасування стеку при використанні прототипного оголошення.

function CustomError(foo, message, fileName, lineNumber) {
 var instance = new Error(message, fileName, lineNumber);
 instance.name = 'CustomError';
 instance.foo = foo;
 Object.setPrototypeOf(instance, Object.getPrototypeOf(this));
 if (Error.captureStackTrace) {
  Error.captureStackTrace(instance, CustomError);
 }
 return instance;
}

CustomError.prototype = Object.create(Error.prototype, {
 constructor: {
  value: Error,
  enumerable: false,
  writable: true,
  configurable: true
 }
});

if (Object.setPrototypeOf){
 Object.setPrototypeOf(CustomError, Error);
} else {
 CustomError.__proto__ = Error;
}


try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.error(e.name); //CustomError
 console.error(e.foo); //baz
 console.error(e.message); //bazMessage
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також