Date.prototype.setDate()

Метод setDate() встановлює день об'єкта Date відносно початку наразі встановленого місяця.

Синтаксис

dateObj.setDate(dayValue)

Параметри

dayValue
Ціле число, що відображає день місяця.

Повертає

Число мілісекунд між 1 січня 1970 00:00:00 за UTC та наданою датою (об'єкт Date також змінюється на місці).

Опис

Якщо значення dayValue знаходиться за межами значень діапазону днів місяця, setDate() оновить об'єкт Date відповідно.

Наприклад, якщо для dayValue надано 0, дата буде встановлена останнім днем попереднього місяця.

Якщо для dayValue надане від'ємне число, дата присвоїться зворотнім відліком від останнього дня попереднього місяця. -1 поверне дату, що на 1 день менша за останній день попереднього місяця.

Приклади

Використання setDate()

var theBigDay = new Date(1962, 6, 7); // 1962-07-07 (7 липня 1962)
theBigDay.setDate(24);  // 1962-07-24 (24 липня 1962)
theBigDay.setDate(32);  // 1962-08-01 (1 серпня 1962)
theBigDay.setDate(22);  // 1962-08-22 (22 серпня 1962)
theBigDay.setDate(0);   // 1962-07-31 (31 липня 1962)
theBigDay.setDate(98);  // 1962-10-06 (6 жовтня 1962)
theBigDay.setDate(-50); // 1962-08-11 (11 серпня 1962)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setDate' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
setDateChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також