Window.confirm()

Метод Window.confirm() показує модальний діалог з необов’язковим текстом та двома кнопками, Так та Відміна.

Синтакс

result = window.confirm(message);
  • message це необов’язковий текст, що показується в діалозі.
  • result це бульове значення, яке показує, яку кнопку було натиснуто (true значить Так).

Приклад

if (window.confirm("Do you really want to leave?")) {
  window.open("exit.html", "Thanks for Visiting!");
}

Результат:

firefox confirm
 

Нотатки

The following text is shared between this article, DOM:window.prompt and DOM:window.alertДіалоги є модальними вікнами - вони запобігають доступу користувача до іншої частини програмного інтерфейсу аж до моменту закриття діалогу. Саме тому ви не маєте занадто часто використовувати жодну функцію, яка створює діалоги (чи модальні вікна). В будь якому разі, є хороші підстави не використовувати діалоги для підтверджень.

Починаючи з Chrome 46.0 цей етод заблокований в межах <iframe> доти, доки атрибут sandbox айфрейму не має значення allow-modal.

Цей аргумент є необов’язковим і не вимагається специфікацією.

Специфікація

Специфікація Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of 'confirm()' in that specification.
Living Standard  

Дивіться також