PromiseRejectionEvent()

Конструктор PromiseRejectionEvent() створює та вертає PromiseRejectionEvent, що відображає події, запущені, коли об'єкт JavaScript Promise був відхилений. З подіями відхилення промісів стає можливим виявляти та повідомляти про проміси, чиє неуспішне завершення пройшло непоміченим. Також стає легше писати глобальні обробники для помилок.

Існують два типи подій PromiseRejectionEvent: unhandledrejection надсилається середовищем виконання JavaScript, коли проміс був відхилений, але відхилення не було оброблене. Подія rejectionhandled видається, якщо проміс був відхилений, але відхилення було перехоплене обробником відхилень.

Синтаксис

promiseRejectionEvent = PromiseRejectionEvent(type, options);

Параметри

Конструктор PromiseRejectionEvent() також успадковує параметри від Event().

type
Рядок, що відображає ім'я типу події PromiseRejectionEvent. Він чутливий до регістру, і повинен мати значення "rejectionhandled" або "unhandledrejection", щоб відповідати іменам можливих (не штучно створених) подій PromiseRejectionEvent, які можуть запустити програмні агенти).
options
Об'єкт, що визначає деталі відхилення:
promise
Проміс, що був відхилений.
reason
Будь-яке значення чи об'єкт, що відображає причину відхилення проміса. Це може бути що завгодно, від числового коду помилки, до помилки DOMString та об'єкта, який містить детальну інформацію, що описує ситуацію, яка призвела до відхилення проміса.

Значення, що повертається

Нова подія PromiseRejectionEvent, що має конфігурацію, визначену параметрами.

Приклади

Цей приклад створює нову подію unhandledrejection для проміса myPromise з причиною-рядком "Мій будинок горить". Параметр reason (причина) міг так само легко бути числом, чи навіть об'єктом з детальною інформацією, що містить адрес будинку, чи опис того, наскільки сильний вогонь, і номер телефону людини, яку потрібно повідомити.

let myRejectionEvent = new PromiseRejectionEvent("unhandledrejection", {
  promise : myPromise,
  reason : "Мій будинок горить"
});

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of 'the PromiseRejectionEvent interface' in that specification.
Living Standard Початкове визначення.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PromiseRejectionEvent() constructorChrome Full support 49Edge Full support ≤79Firefox Full support 69
Full support 69
Full support 68
Disabled
Disabled From version 68: this feature is behind the dom.promise_rejection_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 11WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 68
Disabled
Full support 68
Disabled
Disabled From version 68: this feature is behind the dom.promise_rejection_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 5.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також