PromiseRejectionEvent

Інтерфейс PromiseRejectionEvent відображає події, які надсилаються у глобальний контекст скрипта, коли об'єкти JavaScript Promise відхиляються. Ці події особливо корисні для цілей телеметрії та налагоджування.

Щоб дізнатись більше про події відхилення промісів, дивіться Події відхилення промісів in Використання промісів.

Конструктор

PromiseRejectionEvent()
Створює подію PromiseRejectionEvent, отримуючи тип події (unhandledrejection або rejectionhandled) та інші деталі.

Властивості

Також успадковує властивості від батьківського інтерфейсу Event.

PromiseRejectionEvent.promise Read only
Об'єкт JavaScript Promise, який був відхилений.
PromiseRejectionEvent.reason Read only
Значення чи об'єкт, що вказує причину відхилення проміса, як вона передається у Promise.reject().

Методи

Цей інтерфейс не має унікальних методів; він успадковує методи від батьківського інтерфейсу Event.

Події

rejectionhandled
Запускається, коли об'єкт JavaScript Promise відхиляється, і після того, як відхилення було оброблене кодом для обробки відхилення проміса.
unhandledrejection
Запускається, коли об'єкт JavaScript Promise відхиляється, але немає обробника, який зреагував би на відхилення.

Приклади

Цей простий приклад перехоплює необроблені відхилення промісів та логує їх з метою відлагодження.

window.onunhandledrejection = function(e) {
  console.log(e.reason);
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of 'PromiseRejectionEvent' in that specification.
Living Standard Початкове визначення.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також