<animateTransform>

Element animateTransform służy do transformacji właściwości elementu takich jak skalowanie, obracanie, przechylanie.

Użycie

CategoriesAnimation element
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Descriptive elements

Przykład

<?xml version="1.0"?>
<svg width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"
   xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" >

  <polygon points="60,30 90,90 30,90">
    <animateTransform attributeName="transform"
             attributeType="XML"
             type="rotate"
             from="0 60 70"
             to="360 60 70"
             dur="10s"
             repeatCount="indefinite"/>
  </polygon>
</svg>

Podgląd na żywo

Atrybuty

Atrybuty globalne

Atrybuty specyficzne

Model DOM

Element implementuje SVGAnimateTransformElement.

Specyfikacja

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser