SVG element reference

« SVG / SVG Attribute reference »

SVG elements

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V — Z

Categories

Animation elements

<animate> (en-US), <animateColor> (en-US), <animateMotion> (en-US), <animateTransform>, <discard> (en-US), <mpath> (en-US), <set> (en-US)

Basic shapes

<circle>, <ellipse> (en-US), <line> (en-US), <polygon> (en-US), <polyline> (en-US), <rect> (en-US)

Container elements

<a>, <defs> (en-US), <g> (en-US), <marker> (en-US), <mask> (en-US), <missing-glyph> (en-US), <pattern> (en-US), <svg> (en-US), <switch> (en-US), <symbol> (en-US), <unknown>

Descriptive elements

<desc> (en-US), <metadata> (en-US), <title> (en-US)

Filter primitive elements

<feBlend> (en-US), <feColorMatrix> (en-US), <feComponentTransfer> (en-US), <feComposite> (en-US), <feConvolveMatrix> (en-US), <feDiffuseLighting> (en-US), <feDisplacementMap> (en-US), <feDropShadow> (en-US), <feFlood> (en-US),<feFuncA> (en-US), <feFuncB> (en-US), <feFuncG> (en-US), <feFuncR> (en-US),<feGaussianBlur> (en-US), <feImage> (en-US), <feMerge> (en-US), <feMergeNode> (en-US), <feMorphology> (en-US), <feOffset> (en-US), <feSpecularLighting> (en-US), <feTile> (en-US), <feTurbulence> (en-US)

Font elements

<font> (en-US), <font-face> (en-US), <font-face-format> (en-US), <font-face-name> (en-US), <font-face-src> (en-US), <font-face-uri> (en-US), <hkern> (en-US), <vkern> (en-US)

Gradient elements

<linearGradient> (en-US), <meshgradient>, <radialGradient> (en-US), <stop> (en-US)

Graphics elements

<circle>, <ellipse> (en-US), <image> (en-US), <line> (en-US), <mesh>, <path> (en-US), <polygon> (en-US), <polyline> (en-US), <rect> (en-US), <text> (en-US), <use> (en-US)

Graphics referencing elements

<audio> (en-US), <iframe>, <image> (en-US), <mesh>, <use> (en-US), <video>

HTML elements

<audio> (en-US), <canvas> (en-US), <iframe>, <video>

Light source elements

<feDistantLight> (en-US), <fePointLight> (en-US), <feSpotLight> (en-US)

Never-rendered elements

<clipPath> (en-US), <defs> (en-US), <hatch> (en-US), <linearGradient> (en-US), <marker> (en-US), <mask> (en-US), <meshgradient>, <metadata> (en-US), <pattern> (en-US), <radialGradient> (en-US), <script> (en-US), <style> (en-US), <symbol> (en-US), <title> (en-US)

Paint server elements

<hatch> (en-US), <linearGradient> (en-US), <meshgradient>, <pattern> (en-US), <radialGradient> (en-US), <solidcolor>

Renderable elements

<a>, <audio> (en-US), <canvas> (en-US), <circle>, <ellipse> (en-US), <foreignObject> (en-US), <g> (en-US), <iframe>, <image> (en-US), <line> (en-US), <mesh>, <path> (en-US), <polygon> (en-US), <polyline> (en-US), <rect> (en-US), <svg> (en-US), <switch> (en-US), <symbol> (en-US), <text> (en-US), <textPath> (en-US), <tspan> (en-US), <unknown>, <use> (en-US), <video>

Shape elements

<circle>, <ellipse> (en-US), <line> (en-US), <mesh>, <path> (en-US), <polygon> (en-US), <polyline> (en-US), <rect> (en-US)

Structural elements

<defs> (en-US), <g> (en-US), <svg> (en-US), <symbol> (en-US), <use> (en-US)

Text content elements

<altGlyph> (en-US), <altGlyphDef> (en-US), <altGlyphItem> (en-US), <glyph> (en-US), <glyphRef> (en-US), <textPath> (en-US), <text> (en-US), <tref> (en-US), <tspan> (en-US)

Text content child elements

<altGlyph> (en-US), <textPath> (en-US), <tref> (en-US), <tspan> (en-US)

Uncategorized elements

<clipPath> (en-US), <color-profile>, <cursor> (en-US), <filter> (en-US), <foreignObject> (en-US), <hatchpath> (en-US), <meshpatch>, <meshrow>, <script> (en-US), <style> (en-US), <view> (en-US)