SyntaxError

Obiekt SyntaxError reprezentuje błąd przy próbie interpretacji kodu niepoprawnego pod względem składni. Jest wyrzucany wtedy, gdy silnik JavaScript podczas interpretacji kodu napotyka znak lub ciąg znaków niezgodny ze składnią języka.

Konstruktor

SyntaxError()
Tworzy nowy obiekt SyntaxError.

Właściwości instancji

SyntaxError.prototype.message
Wiadomość błędu. Chociaż ECMA-262 mówi, że SyntaxError powinien dostarczać własną właściwość message, w SpiderMonkey jest ona dziedziczona z Error.prototype.message.
SyntaxError.prototype.name
Nazwa błędu. Odziedziczone z Error.
SyntaxError.prototype.fileName
Ścieżka do pliku zawierającego błąd. Odziedziczone z Error.
SyntaxError.prototype.lineNumber
Numer zawierającej błąd linii w pliku. Odziedziczone z Error.
SyntaxError.prototype.columnNumber
Numer zawierającej błąd kolumny w linii kodu. Odziedziczone z Error.
SyntaxError.prototype.stack
Stos wywołań. Odziedziczone z Error.

Przykłady

Obsługa SyntaxError

try {
 eval('hoo bar');
} catch (e) {
 console.error(e instanceof SyntaxError);
 console.error(e.message);
 console.error(e.name);
 console.error(e.fileName);
 console.error(e.lineNumber);
 console.error(e.columnNumber);
 console.error(e.stack);
}

Tworzenie SyntaxError

try {
 throw new SyntaxError('Hej', 'jakisPlik.js', 10);
} catch (e) {
 console.error(e instanceof SyntaxError); // true
 console.error(e.message);        // Hej
 console.error(e.name);          // SyntaxError
 console.error(e.fileName);        // jakisPlik.js
 console.error(e.lineNumber);       // 10
 console.error(e.columnNumber);      // 0
 console.error(e.stack);         // @debugger eval code:3:9
}

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też