Function.length

Podsumowanie

Określa liczbę argumentów oczekiwanych przez funkcję.

Opis

Obiekt length znajduje się na zewnątrz funkcji i określa jak wiele argumentów ma oczekiwać funkcja, i.e. liczbę oficjalnych parametrów. W przeciwieństwie do obiektu arguments.length, który znajduje się wewnątrz funkcji, określa liczbę argumentów faktycznie przekazywanych do funkcji.

Przykład

Przykład: Zastosowanie Function.length i arguments.length

Następujący przykład pokazuje w jaki należy zastosować Function.length i arguments.length.

function addNumbers(x, y){
  if (arguments.length == addNumbers.length) {
   return (x + y);
  }
  else
   return 0;
}

Jeśli podamy więcej niż dwa argumenty do tej funkcji, funkcja zwróci 0:

addNumbers(3,4,5)  // zwraca 0
addNumbers(3,4)   // zwraca 7
addNumbers(103,104) // zwraca 207