Date.prototype.valueOf()

Podsumowanie

Zwraca prymitywną wartość obiektu Date.

Składnia

dateObj.valueOf()

Parametry

Brak.

Opis

Metoda valueOf zwraca wartość prymitywną obiektu Date jako typ danych liczbowych, czyli liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970 UTC.

Ta metoda jest funkcyjnie równoważna do metody Date.prototype.getTime().

Ta metoda często jest nazywana wewnętrzną metodą JavaScriptu i nie jest wyraźna w kodzie.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie valueOf()

var x = new Date(56, 6, 17);
var myVar = x.valueOf();      // przydziela -424713600000 do myVar

Zobacz także