Date.prototype.setUTCMonth()

Podsumowanie

Ustawia miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.setUTCMonth(monthValue[, dayValue])

Parametry

monthValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 a 11, reprezentująca nazwy miesięcy od stycznia do grudnia.
dayValue 
Liczba całkowita od 1 do 31, reprezentująca dzień miesiąca.

Opis

Jeśli nie określisz parametru dayValue, zostanie zwrócona wartość użytej metody getUTCDate().

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCMonth() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 15 dla monthValue, rok wzrośnie o 1 (rok + 1) i 3, które pozostało będzie użyte dla miesiąca.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setUTCMonth()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCMonth(11);

Zobacz także