Date.prototype.UTCMilliseconds()

Podsumowanie

Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.setUTCMilliseconds(millisecondsValue)

Parametry

millisecondsValue 
Liczba pomiędzy 0 a 999, reprezentująca milisekundy.

Opis

Jeśli parametr, który określiłeś jest z poza szeregu, setUTCMilliseconds() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz 1100 dla millisecondsValue, sekunda przechowana w obiekcie Date wzrośnie o 1 i wartość 100 będzie użyta dla milisekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setUTCMilliseconds()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCMilliseconds(500);

Zobacz także