Date.prototype.setUTCFullYear()

Podsumowanie

Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.setUTCFullYear(yearValue[, monthValue[, dayValue]])

Parametry

yearValue 
Liczba całkowita określająca numerycznie wartość roku, na przykład: 1995.
monthValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 a 11, reprezentuje nazwy miesięcy, od stycznia do grudnia.
dayValue 
Liczba całkowita pomiędzy 1 a 31, reprezentuje dzień miesiąca. Jeśli określimy parametr dayValue, to musimy także sprecyzować monthValue.

Opis

Jeśli nie określisz parametrów monthValue i dayValue, wartość zwracana metod getUTCMonth() i getUTCDate() jest w użyciu.

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCFullYear() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 15 dla monthValue, lata będą wzrastać o 1 (rok + 1), i 3 jest użyta jako miesiąc.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setUTCFullYear()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCFullYear(1997);

Zobacz także