Date.prototype.setMinutes()

Podsumowanie

Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setMinutes(minutesValue[, secondsValue[, msValue]])

Do wersji JavaScript 1.3

dateObj.setMinutes(minutesValue)

Parametry

minutesValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca minuty.
secondsValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca sekundy. Jeśli określisz parametr secondsValue, musisz także określić minutesValue.
msValue 
Liczba pomiędzy 0 i 999, reprezentująca milisekundy. Jeśli określisz parametr msValue, musisz także określić minutesValue i secondsValue.

Opis

Jeśli nie określono parametrów secondsValue i msValue, są użyte wartości zwracanych metod getSeconds i getMilliseconds.

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setMinutes próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty (minutesValue) będą wzrastać o 1 (minutesValue + 1) i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setMinutes()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setMinutes(45);

Zobacz także