Date.prototype.setHours()

Podsumowanie

Ustawia godziny dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setHours(hoursValue[, minutesValue[, secondsValue[, msValue]]])

Do wersji JavaScript 1.3

dateObj.setHours(hoursValue)

Parametry

hoursValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 23, reprezentująca godziny.
minutesValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca minuty.
secondsValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca sekundy. Jeśli określisz parametr secondsValue, musisz także określić minutesValue.
msValue 
A Liczba pomiędzy 0 i 999, reprezentująca milisekundy. Jeśli określisz parametr msValue, musisz także określić minutesValue i secondsValue.

Opis

Jeśli nie określisz parametrów minutesValue, secondsValue i msValue, wartość zwracana użytych metod getMinutes(), getSeconds() i getMilliseconds().

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setHours próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty będą wzrastać o 1 (min + 1), i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setHours()

var the BigDay = new Date();
theBigDay.setHours(7);

Zobacz także