Date.prototype.getYear()

Wycofywany: This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Podsumowanie

Zwraca rok dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego. Metoda getYear nie jest dłużej wykorzystywana i została zastąpiona metodą getFullYear().

Składnia

dateObj.getYear()

Parametry

Brak.

Opis

Metoda getYear zwraca rok minus 1900; tak więc:

  • Dla lat późniejszych lub równych 2000, wartość zwracana przez getYear wynosi 100 lub więcej. Przykładowo, dla roku 2026, getYear zwraca 126.
  • Dla lat pomiędzy i włącznie z latami 1900 i 1999, wartość zwracana przez getYear zawiera się w przedziale od 0 do 99. Na przykład, jeśli mamy rok 1976, getYear zwraca 76.
  • Dla lat wcześniejszych niż 1900, wartość zwracana przez getYear jest mniejsza niż 0. Na przykład, dla roku 1800, getYear zwraca -100.

Aby obsłużyć lata zarówno przed jak i po roku 2000, należy zamiast getYear użyć metody getFullYear(), która zwraca pełną liczbę określającą rok.

Kompatybilność wstecz

JavaScript 1.2 i wersje wcześniejsze

Metoda getYear() zwraca rok w formacie 2-cyfrowym lub 4-cyfrowym:

  • Dla roczników pomiędzy i włącznie z latami 1900 i 1999, wartość zwracana przez getYear jest to rok minus 1900. Na przykład, dla roku 1976 będzie to liczba 76.
  • Dla roczników niższych niż 1900 lub wyższych niż 1999, wartość zwracana przez getYear jest cztero-cyfrowa. Na przykład, dla roku 1856, wartość jest równa 1856. Dla roku 2026, wartość wynosi 2026.

Przykłady

Przykład: Lata pomiędzy 1900 i 1999

Druga instrukcja przypisuje wartość 95 do zmiennej year.

var Xmas = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var year = Xmas.getYear(); // zwraca 95

Przykład: Lata powyżej 1999

Druga instrukcja przypisuje wartość 100 do zmiennej year.

var Xmas = new Date("December 25, 2000 23:15:00");
var year = Xmas.getYear(); // zwraca 100

Przykład: Lata poniżej 1900

Druga instrukcja przypisuje wartość -100 do zmiennej year.

var Xmas = new Date("December 25, 1800 23:15:00");
var year = Xmas.getYear(); // zwraca -100

Przykład: Ustawianie i pobieranie roku pomiędzy 1900 i 1999

Druga instrukcja przypisuje wartość 95 do zmiennej year, reprezentując rok 1995.

var Xmas.setYear(95);
var year = Xmas.getYear(); // zwraca 95

Zobacz także