Date.prototype.getUTCMonth()

Podsumowanie

Zwraca miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCMonth()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getUTCMonth() jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 11 odpowiadającą miesiącowi: 0 dla stycznia, 1 dla lutego, 2 dla marca, i tak dalej.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCMonth()

Następujący przykład przypisuje aktualny miesiąc do zmiennej mon.

var today = new Date();
var mon = today.getUTCMonth();

Zobacz także