Date.prototype.getUTCFullYear()

Podsumowanie

Zwraca rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCFullYear()

Parametry

Brak.

Opis

Wartością zwracaną przez getUTCFullYear jest dodatnia liczba całkowita, zgodna z rokiem 2000, na przykład 1995.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCFullYear()

Następujący przykład przypisuje czterocyfrową liczbę aktualnego roku do zmiennej yr.

var today = new Date();
var year = today.getUTCFullYear();

Zobacz także