Date.prototype.getUTCDate()

Podsumowanie

Zwraca dzień (datę) miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCDate()

Parametry

Brak.

Opis

Wartością zwracaną przez getUTCDate jest liczba całkowita z przedziału od 1 do 31.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCDate()

Następujący przykład przypisuje aktualny dzień miesiąca do zmiennej d.

var today = new Date();
var d = today.getUTCDate();

Zobacz także