Date.prototype.getSeconds()

Podsumowanie

Zwraca sekundy dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getSeconds()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getSeconds jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getSeconds()

Druga instrukcja poniżej przypisuje wartość 30 do zmiennej secs, bazując na wartości obiektu Xmas95 typu Date.

var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:30");
var seconds = Xmas95.getSeconds();

console.log(seconds); // 30

Zobacz także