BigInt.asIntN()

Try it

Metoda statyczna BigInt.asIntN jest używana do opakowywania wartości BigInt w wartości całkowite ze znakiem w zakresie od -2szerokość-1 do 2szerokość-1-1.

Składnia

BigInt.asIntN(szerokość, bigint);

Parametry

szerokość
Liczba bitów dostępnych dla rozmiaru wartości całkowitej (integer).
bigint
Wartość całkowita, którą chcemy wpasować w daną liczbę bitów.

Wynik

Wartość bigint modulo 2szerokość jako liczba całkowita ze znakiem.

Przykłady

Pozostawanie w zakresie arytmetyki 64-bitowej

Metoda BigInt.asIntN() może być użyteczna do tego, by pozostać w zakresie obliczeń arytmetyki 64-bitowej.

const max = 2n ** (64n - 1n) - 1n;

BigInt.asIntN(64, max);
// ↪ 9223372036854775807n

BigInt.asIntN(64, max + 1n);
// ↪ -9223372036854775807n
// wartość ujemna ze względu na przepełnienie

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też