Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku English (US).

Summary

Moves the window to the specified coordinates.

Syntax

window.moveTo(x, y) 

Parameters

  • x is the horizontal coordinate to be moved to.
  • y is the vertical coordinate to be moved to.

Example

function origin() {
  // moves to top left corner of screen
  window.moveTo(0, 0);
}

Notes

This function moves the window absolutely while window.moveBy moves the window relative to its current location.

Since Firefox 7, it's no longer possible for a web site to move a window in a browser, according to the following rules:

  1. You can't move a window or tab that wasn’t created by window.open.
  2. You can't move a window or tab when it’s in a window with more than one tab.

Specification

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'window.moveTo()' in that specification.
Working Draft Initial definition

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: cvrebert,