CSSs

Kaskadowe arkusze styli (ang. Cascading Style Sheets) — lub po prostu CSS — jest drugą technologią której powinieneś się nauczyć po HTML, który jest używany do zdefiniowania struktury i semantyki zawartości strony. CSS jest używany do nadania jej wyglądu i rozmieszczenia elementów. Dla przykładu CSS możesz użyć do zmiany czcionki, koloru, wielkości, odstępu twojej zawartości, podzielenia jej na wiele kolumn, lub dodaniaanimacji i innych dekoracyjnych cech.

Ścieżka nauczania

Zanim przystąpisz do nauki CSS, powinieneś w pierwszej kolejności poznać podstawy HTML. Rekomendujemy, byś przerobił najpierw rozdział Wprowadzenie do HTML — później możesz uczyć się o:

Kiedy już zrozumiesz absolutne podstawy HTML, rekomendujemy byś uczył się HTML i CSS jednocześnie, skacząc wte i wewte między tymi dwoma tematami. Powodem jest to, że HTML jest dalece bardziej interesujący z CSS, a z drugiej strony nie możesz naprawdę poznać CSS bez znajomości HTML.

Zanim zaczniesz ten temat, powinieneś również mieć co najmniej podstawową umiejętność korzystania z komputera oraz biernego używania Internetu (tzn. przeglądania stron internetowych). Powinieneś mieć skonfigurowane podstawowe środowisko pracy w sposób wyszczególniony w rozdziale Instalowanie podstawowego oprogramowania, a także rozumieć jak się tworzy i zarządza plikami, jak zostało to wyszczególnione w rozdziale Radzenie sobie z plikami — oba te rozdziały są częścią naszego modułu dla zupełnych początkujących Rozpocznij pracę z siecią.

Zalecane jest, byś przerobił najpierw moduł Rozpocznij pracę z siecią zanim przystąpisz do tego tematu, jednak nie jest to absolutnie konieczne; wiele z tego, co zostało poruszone w artykule Podstawy CSS, znajduje się także w module Wprowadzenie do CSS, jednak opisane jest dużo bardziej szczegółowo.

Moduły

Ten rozdział zawiera następujące moduły, w sugerowanej kolejności przerabiania ich. Zdecydowanie powinieneś zacząć po kolei, od pierwszego.

Wprowadzenie do CSS
Ten moduł pozwoli Ci zapoznać się z podstawami działania CSS, obejmującymi selektory i właściwości, pisanie reguł CSS, załączanie CSS do HTML, określanie wymiarów, kolorów i innych jednostek w CSS, kaskadowość i dziedziczenie, podstawy modelu pudełkowego (box model) oraz debugowanie CSS.
Stylowanie tekstu
W tym module spojrzymy na podstawy stylowania tekstu, takie jak ustawianie czcionki, pogrubienia i kursywy, interlinie i odstępy między literami, cieniowania i inne cechy tekstu. Na koniec załączymy niestandardowe czcionki do Twojej strony oraz ostylujemy listy i linki.
Stylowanie kontenerów
Następnie zajmiemy się stylowaniem kontenerów, jednym z fundamentalnych kroków w kierunku tworzenia układów (layoutów) stron internetowych. W tym module powtórzymy model pudełkowy (box model), dalej spojrzymy na sposoby kontrolowania układu kontenerów poprzez ustawianie dopełnienia (padding), ramek (borders) i marginesów (margins), ustawimy spersonalizowane kolory tła, obrazków i innych cech, a także zajmiemy się bardziej wyszukanymi cechami jak cieniowania i filtry na kontenerach.
Układ (layout) CSS
W tym momencie spojrzeliśmy już na podstawy CSS, na to jak stylować tekst, a także na to jak stylować i manipulować kontenerami, w których zawarta jest Twoja treść. Teraz pora przyjrzeć się jak umieścić Twoje kontenery we właściwych miejscach na stronie, zarówno względem siebie, jak i w relacji do okna przeglądarki. Poznaliśmy już niezbędne warunki, można teraz się zagłębić w kwestię układu (layoutu) CSS, przyglądając się różnym ustawieniom wyświetlania, tradycyjnym metodom projektowania układów (layoutów) takimi jak floaty i pozycjonowanie, oraz tym świeżo wprowadzonym narzędziom jak flexbox.

Rozwiązywanie częstych problemów w CSS

Rozwiązywanie częstych problemów przy użyciu CSS zapewnia linki do sekcji, w których dowiesz się jak rozwiązywać najczęstsze problemy w budowaniu stron internetowych.

Na początku beziesz zmieniał kolory elementów kodu HTML oraz ich tła; rozmiary, kształty, pozycje na stronie oraz dodawał i definiował ich obramowania.Możesz zrobić wiele jeśli dobrze rozumiesz podstawy CSS. Jedną z najlepszych rzeczy w nauce CSS jest to, że kiedy poznasz podstawy, zazwyczaj masz dobre wyczucie, co można, a czego nie można zrobić, nawet jeśli tak naprawdę nie wiesz, jak to zrobić!

Zobacz również

CSS w MDN
Główny punkt wejścia do dokumentacji CSS w MDN, gdzie znajdziesz szczegółową dokumentację dla wszystkich funkcji języka CSS. Chcesz się dowiedzieć więcej? Tutaj możesz zacząć.