We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Trwa tłumaczenie tego artykułu.

Kaskadowe arkusze styli (ang. Cascading Stylesheets) — lub po prostu CSS — jest drugą technologią której powinieneś się nauczyć po HTML. HTML jest używany do zdefiniowania struktury i semantyki zawartości strony, CSS jest używany do nadania jej wyglądu i rozmieszczenia elementów. Dla przykładu CSS możesz użyć do zmiany czcionki, koloru, wielkości, odstępu twojej zawartości, podziel ją na wiele kolumn, lub dodaj animacje i inne dekoracyjne cechy.

Ścieżka nauczania

Zanim przystąpisz do nauki CSS, powinieneś w pierwszej kolejności poznać podstawy HTML. Rekomendujemy, byś przerobił najpierw rozdział Wprowadzenie do HTML — później możesz uczyć się o:

Kiedy już zrozumiesz absolutne podstawy HTML, rekomendujemy byś uczył się HTML i CSS jednocześnie, skacząc wte i wewte między tymi dwoma tematami. Powodem jest to, że HTML jest dalece bardziej interesujący z CSS, a z drugiej strony nie możesz naprawdę poznać CSS bez znajomości HTML.

Zanim zaczniesz ten temat, powinieneś również mieć co najmniej podstawową umiejętność korzystania z komputera oraz biernego używania Internetu (tzn. przeglądania stron internetowych). Powinieneś mieć skonfigurowane podstawowe środowisko pracy w sposób wyszczególniony w rozdziale Instalowanie podstawowego oprogramowania, a także rozumieć jak się tworzy i zarządza plikami, jak zostało to wyszczególnione w rozdziale Radzenie sobie z plikami — oba te rozdziały są częścią naszego modułu dla zupełnych początkujących Rozpocznij pracę z siecią.

Zalecane jest, byś przerobił najpierw moduł Rozpocznij pracę z siecią zanim przystąpisz do tego tematu, jednak nie jest to absolutnie konieczne; wiele z tego, co zostało poruszone w artykule Podstawy CSS, znajduje się także w module Wprowadzenie do CSS, jednak opisane jest dużo bardziej szczegółowo.

Modules

This topic contains the following modules, in a suggested order for working through them. You should definitely start with the first one.

Introduction to CSS
This module gets you started with the basics of how CSS works, including selectors and properties, writing CSS rules, applying CSS to HTML, how to specify length, color, and other units in CSS, cascade and inheritance, box model basics, and debugging CSS.
Styling text
Here we look at text styling fundamentals, including setting font, boldness, and italics, line and letter spacing, and drop shadows and other text features. We round off the module by looking at applying custom fonts to your page, and styling lists and links.
Styling boxes
Next up, we look at styling boxes, one of the fundamental steps towards laying out a web page. In this module we recap the box model then look at controlling box layouts by setting padding, borders and margins, setting custom background colors, images and other features, and fancy features such drop shadows and filters on boxes.
CSS layout
At this point we've already looked at CSS fundamentals, how to style text, and how to style and manipulate the boxes that your content sits inside. Now it's time to look at how to place your boxes in the right place in relation to the viewport, and one another. We have covered the necessary prerequisites so can now dive deep into CSS layout, looking at different display settings, traditional layout methods involving float and positioning, and new fangled layout tools like flexbox.
Responsive design (TBD)
With some many different types of devices able to browser the Web these days, responsive web design (RWD) has become a core web development skill. This module will cover the basic principles and tools of RWD, explain how to apply different CSS to a document depending on device features like screen width, orientation, and resolution, and explore the technologies available for serving different video and images depending on such features.

Solving common CSS problems

Use CSS to solve common problems provides links to sections of content explaining how to use CSS to solve very common problems when creating a webpage: Styling boxes,

See also

CSS on MDN
The main entry point for CSS documentation on MDN, where you'll find detailed reference documentation for all features of the CSS language. Want to know all the values a property can take? This is a good place to go.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Sabi_K, krzmaciek, james028
Ostatnia aktualizacja: Sabi_K,