CSSs

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Kaskadowe arkusze styli (ang. Cascading Style Sheets) — lub po prostu CSS — jest drugą technologią której powinieneś się nauczyć po HTML. HTML jest używany do zdefiniowania struktury i semantyki zawartości strony, CSS jest używany do nadania jej wyglądu i rozmieszczenia elementów. Dla przykładu CSS możesz użyć do zmiany czcionki, koloru, wielkości, odstępu twojej zawartości, podzielenia jej na wiele kolumn, lub dodaniaanimacji i innych dekoracyjnych cech.

Ścieżka nauczania

Zanim przystąpisz do nauki CSS, powinieneś w pierwszej kolejności poznać podstawy HTML. Rekomendujemy, byś przerobił najpierw rozdział Wprowadzenie do HTML — później możesz uczyć się o:

Kiedy już zrozumiesz absolutne podstawy HTML, rekomendujemy byś uczył się HTML i CSS jednocześnie, skacząc wte i wewte między tymi dwoma tematami. Powodem jest to, że HTML jest dalece bardziej interesujący z CSS, a z drugiej strony nie możesz naprawdę poznać CSS bez znajomości HTML.

Zanim zaczniesz ten temat, powinieneś również mieć co najmniej podstawową umiejętność korzystania z komputera oraz biernego używania Internetu (tzn. przeglądania stron internetowych). Powinieneś mieć skonfigurowane podstawowe środowisko pracy w sposób wyszczególniony w rozdziale Instalowanie podstawowego oprogramowania, a także rozumieć jak się tworzy i zarządza plikami, jak zostało to wyszczególnione w rozdziale Radzenie sobie z plikami — oba te rozdziały są częścią naszego modułu dla zupełnych początkujących Rozpocznij pracę z siecią.

Zalecane jest, byś przerobił najpierw moduł Rozpocznij pracę z siecią zanim przystąpisz do tego tematu, jednak nie jest to absolutnie konieczne; wiele z tego, co zostało poruszone w artykule Podstawy CSS, znajduje się także w module Wprowadzenie do CSS, jednak opisane jest dużo bardziej szczegółowo.

Moduły

Ten rozdział zawiera następujące moduły, w sugerowanej kolejności przerabiania ich. Zdecydowanie powinieneś zacząć po kolei, od pierwszego.

Wprowadzenie do CSS
Ten moduł pozwoli Ci zapoznać się z podstawami działania CSS, obejmującymi selektory i właściwości, pisanie reguł CSS, załączanie CSS do HTML, określanie wymiarów, kolorów i innych jednostek w CSS, kaskadowość i dziedziczenie, podstawy modelu pudełkowego (box model) oraz debugowanie CSS.
Stylowanie tekstu
W tym module spojrzymy na podstawy stylowania tekstu, takie jak ustawianie czcionki, pogrubienia i kursywy, interlinie i odstępy między literami, cieniowania i inne cechy tekstu. Na koniec załączymy niestandardowe czcionki do Twojej strony oraz ostylujemy listy i linki.
Stylowanie kontenerów
Następnie zajmiemy się stylowaniem kontenerów, jednym z fundamentalnych kroków w kierunku tworzenia układów (layoutów) stron internetowych. W tym module powtórzymy model pudełkowy (box model), dalej spojrzymy na sposoby kontrolowania układu kontenerów poprzez ustawianie dopełnienia (padding), ramek (borders) i marginesów (margins), ustawimy spersonalizowane kolory tła, obrazków i innych cech, a także zajmiemy się bardziej wyszukanymi cechami jak cieniowania i filtry na kontenerach.
Układ (layout) CSS
W tym momencie spojrzeliśmy już na podstawy CSS, na to jak stylować tekst, a także na to jak stylować i manipulować kontenerami, w których zawarta jest Twoja treść. Teraz pora przyjrzeć się jak umieścić Twoje kontenery we właściwych miejscach na stronie, zarówno względem siebie, jak i w relacji do okna przeglądarki. Poznaliśmy już niezbędne warunki, można teraz się zagłębić w kwestię układu (layoutu) CSS, przyglądając się różnym ustawieniom wyświetlania, tradycyjnym metodom projektowania układów (layoutów) takimi jak floaty i pozycjonowanie, oraz tym świeżo wprowadzonym narzędziom jak flexbox.
Responsive design (TBD)
With some many different types of devices able to browser the Web these days, responsive web design (RWD) has become a core web development skill. This module will cover the basic principles and tools of RWD, explain how to apply different CSS to a document depending on device features like screen width, orientation, and resolution, and explore the technologies available for serving different video and images depending on such features.

Solving common CSS problems

Use CSS to solve common problems provides links to sections of content explaining how to use CSS to solve very common problems when creating a webpage: Styling boxes,

See also

CSS on MDN
The main entry point for CSS documentation on MDN, where you'll find detailed reference documentation for all features of the CSS language. Want to know all the values a property can take? This is a good place to go.