WindowEventHandlers.onbeforeunload

Deze vertaling is onvolledig. Help ons dit artikel te vertalen vanuit het Engels

 

De WindowEventHandlers.onbeforeunload event handler property bevat code welke uitgevoerd wordt wanneer beforeunload is verstuurd. Dit event wordt getriggerd wanneer een venster op het punt staat zijn bronnen te unload. Het document is nog steeds zichtbaar en het event is nog steeds te annuleren.

Nota: Om ongewilde pop-ups tegen te gaan, geven browsers mogelijk geen prompts weer welke gecreëerd zijn in beforeunload event handlers, tenzij er interactie met de pagina is geweest. Voor een overzicht van specifieke browsers, zie de browser compatibiliteit sectie.

Syntax

window.onbeforeunload = funcRef
  • funcRef is een referentie naar een functie of een functie expressie.
  • De functie zou een string waarde aan de returnValue property van het Event object moeten toewijzen de deze zelfde string moeten terugsturen.

Voorbeeld

window.onbeforeunload = function(e) {
  var dialogText = 'Dialog text here';
  e.returnValue = dialogText;
  return dialogText;
};

Nota

Wanneer deze event een andere waarde dan null of  undefined terug stuurt (of de returnValue property instelt), wordt de gebruiker gevraagd om het sluiten van de pagina te bevestigen. In sommige browsers wordt de terug gestuurde waarde van dit event weergegeven in een dialoogvenster. Beginnende met Firefox 4, Chrome 51, Opera 38 en Safari 9.1, wordt er een algemene string, welke niet the beinvloeden is door de webpagina, weergegeven in plaats van de terug gestuurde string. Als voorbeeld, Firefox geeft altijd de string "This page is asking you to confirm that you want to leave - data you have entered may not be saved." weer. Zie bug 588292 and Chrome Platform Status.

Sinds 25 Mei 2011, De HTML5 specificatie stelt dat aanroepen van window.alert(), window.confirm(), en window.prompt() methods mogen worden genegeerd tijdens dit event. Zie de HTML5 specification voor meer details.

Let op dat sommige mobile browsers het resultaat van het event negeren (Ze vragen niet om bevestiging aan de gebruiker). Firefox heeft een verborgen instelling in about:config om ditzelfde te bereiken. In essentie betekend dit dat de gebruiker altijd bevestigd dat het document gesloten mag worden.

Je kunt en zou moeten om dit event te handelen met window.addEventListener() en het beforeunload event. Meer informatie is daar te vinden.

Specificaties

Het event was van origine geintroduceerd door Microsoft in Internet Explorer 4 en gestandariseerd in de HTML5 specificatie.

Specificatie Status Opmerking
HTML Living Standard
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Kenmerk Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basis support 1.0 (Yes) 1 4 12 3
Ondersteuning voor aangepaste tekst verwijderd 51.0 Niet ondersteund 44.0 (44.0)   38 9.1
Kenmerk Android Android Webview Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basis support ? (Yes) (Yes) ? ? ? (nee) defect (Yes)
Ondersteuning voor aangepaste tekst verwijderd ? 51.0 Niet ondersteund 44.0 (44.0)       51.0

Zie ook