Set.prototype.values()

El mètode values() retorna un nou objecte Iterator que conté els valors per a cada element de l'objecte Set en ordre d'inserció.

El mètode keys() és un mètode sinònim d'aquest mètode (per a mantindre la similitud amb els objecte Map); es comporta exactament de la mateixa forma i retorna els valors dels elements de l'objecte Set.

Sintaxi

mySet.values();
mySet.keys();

Exemples

Utilitzar values()

var mySet = new Set();
mySet.add("foo");
mySet.add("bar");
mySet.add("baz");

var setIter = mySet.values();

console.log(setIter.next().value); // "foo"
console.log(setIter.next().value); // "bar"
console.log(setIter.next().value); // "baz"

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.values' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 24 (24) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 24.0 (24) No support No support 8

Vegeu també