Function.length

La propietat length especifica el nombre d'arguments que la funci贸 espera.

Property attributes of Function.length
Writable no
Enumerable no
Configurable yes

Descripci贸

length 茅s una propietat d'un objecte funci贸, i indica quants arguments la funci贸 espera,  茅s a dir, el nombre de par脿metres formals. Aquest nombre no inclou el  rest parameter (en-US). Per contra, arguments.length (en-US) 茅s local a la funci贸 i retorna el nombre d'arguments que s'han passat a la funci贸.

Propietat Data del constructor Function

El constructor Function 茅s per ell mateix un objecte Function. La seva propietat data length pren un valor d'1. Els atributs de la propietat s贸n: Writable: false, Enumerable: false, Configurable: true.

Propietat de l'objecte prototipus Function

La propietat length de l'objecte prototipus Function pren un valor de 0.

Exemples

console.log(Function.length); /* 1 */

console.log((function()        {}).length); /* 0 */
console.log((function(a)       {}).length); /* 1 */
console.log((function(a, b)    {}).length); /* 2 etc. */
console.log((function(...args) {}).length); /* 0, la resta de par脿metres no es conta */

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definci贸 inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function.length' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function.length' in that specification.
Standard L'atribut configurable d'aquesta propietat 茅s ara  true.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Configurable: true ? 37 (37) ? ? ?
Caracter铆stica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Configurable: true ? ? 37.0 (37) ? ? ?

Vegeu tamb茅