Date.prototype.setUTCMilliseconds()

El mètode setUTCMilliseconds() assigna els milisegons a la data sepecificada d'acord l'hora local.

Sintaxi

objecteData.setUTCMilliseconds(milisegons)

Paràmetres

milisegons
Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripció

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setUTCMilliseconds() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 1100 com a milisegons, els segons seran incrementats en 1 (segons + 1), i s'emprarà 100 com a milisegons.

Exemples

Utilitzar setUTCMilliseconds()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setUTCMilliseconds(500);

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també