DataView.prototype.buffer

La propietat d'accés buffer representa el ArrayBuffer referenciat per DataView en el temps de construcció.

Sintaxi

dataview.buffer

Descripció

La propietat buffer és una propietat d'accés de la qual la seva funció d'accés és undefined, el que vol dir que només es pot llegir aquesta propietat. El valor s'estableix quan DataView és construït i no es pot canviar.

Exemples

Utilitzar la propietat buffer

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var dataview = new DataView(buffer);
dataview.buffer; // ArrayBuffer { byteLength: 8 }

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 9.0 15.0 (15.0) 10 12.1 5.1
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 (Yes) 15.0 (15) ? 12.0 4.2

Vegeu també