DataView.prototype.buffer

La propietat d'accés buffer representa el ArrayBuffer referenciat per DataView en el temps de construcció.

Sintaxi

dataview.buffer

Descripció

La propietat buffer és una propietat d'accés de la qual la seva funció d'accés és undefined, el que vol dir que només es pot llegir aquesta propietat. El valor s'estableix quan DataView és construït i no es pot canviar.

Exemples

Utilitzar la propietat buffer

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var dataview = new DataView(buffer);
dataview.buffer; // ArrayBuffer { byteLength: 8 }

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'DataView.prototype.buffer' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 9.0 15.0 (15.0) 10 12.1 5.1
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.0 (Yes) 15.0 (15) ? 12.0 4.2

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,