Symbol.split

Добревідомий символ Symbol.split визначає метод, що розбиває рядок за індексами, які збігаються з регулярним виразом. Ця функція викликається методом String.prototype.split().

Щоб дізнатись більше, дивіться RegExp.prototype[@@split]() та String.prototype.split().

Атрибути поля Symbol.split
Доступний для запису ні
Доступний для переліку ні
Доступний для налаштування ні

Приклади

Користувацьке розбиття з переверненням

class ReverseSplit {
  [Symbol.split](string) {
    const array = string.split(' ');
    return array.reverse();
  }
}

console.log('Another one bites the dust'.split(new ReverseSplit()));
// очікуваний результат: [ "dust", "the", "bites", "one", "Another" ]

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Symbol.split' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
splitChrome Full support 50Edge Full support 79Firefox Full support 49IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 49Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також