ReferenceError

Об'єкт ReferenceError позначає помилку, що виникає при посиланні на змінну, яка не існує.

Синтаксис

new ReferenceError([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

message Optional
Необов'язковий. Зрозумілий людині опис помилки.
fileName Optional
Необов'язковий. Ім'я файлу, код з якого спричинив виняток.
lineNumber Optional
Необов'язковий. Номер рядка в коді, що спричинив виняток.

Опис

ReferenceError викидається при посиланні на змінну, яка не була оголошена.

Властивості

ReferenceError.prototype
Дозволяє додавати властивості до об'єктів ReferenceError.

Екземпляри ReferenceError

Властивості

ReferenceError.prototype.constructor
Визначає функцію, яка створила прототип об'єкта.
ReferenceError.prototype.message
Повідомлення помилки. Хоча ECMA-262 зазначає, що ReferenceError повинен мати власну властивість message, у SpiderMonkey він успадковує Error.prototype.message.
ReferenceError.prototype.name
Ім'я помилки. Успадковано від Error.
ReferenceError.prototype.fileName
Шлях до файлу, що спричинив помилку. Успаковано від Error.
ReferenceError.prototype.lineNumber
Номер рядка файлу, в якому виникла помилка. Успаковано від Error.
ReferenceError.prototype.columnNumber
Номер стовпця у рядку, де виникла помилка. Успаковано від Error.
ReferenceError.prototype.stack
Трасування стеку. Успаковано від Error.

Методи

Хоча прототип ReferenceError не містить власних методів, екземпляри ReferenceError успадковують деякі методи через ланцюжок прототипів.

Приклади

Перехоплення ReferenceError

try {
 let a = undefinedVariable
} catch (e) {
 console.log(e instanceof ReferenceError) // true
 console.log(e.message)          // "undefinedVariable is not defined"
 console.log(e.name)           // "ReferenceError"
 console.log(e.fileName)         // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber)        // 2
 console.log(e.columnNumber)       // 6
 console.log(e.stack)           // "@Scratchpad/2:2:7\n"
}

Створення ReferenceError

try {
 throw new ReferenceError('Привіт', 'someFile.js', 10)
} catch (e) {
 console.log(e instanceof ReferenceError) // true
 console.log(e.message)          // "Привіт"
 console.log(e.name)           // "ReferenceError"
 console.log(e.fileName)         // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber)        // 10
 console.log(e.columnNumber)       // 0
 console.log(e.stack)           // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'ReferenceError' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ReferenceErrorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
ReferenceError() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також