Date.prototype.toJSON()

Метод toJSON() подає об'єкт Date у вигляді рядка.

Синтаксис

dateObj.toJSON()

Вертає

Рядок, що містить текстовий запис зазначеної дати.

Опис

Кожний об'єкт Date позначає певну мить у часі. Виклик toJSON() вертає рядок (за допомогою toISOString()), що являє собою текстовий запис дати, яку позначає об'єкт Date. Зазвичай цей метод вживається для перетворення об'єктів на текст упродовж серіалізації у JSON.

Приклади

Використання toJSON()

var jsonDate = (new Date()).toJSON();
var backToDate = new Date(jsonDate);

console.log(jsonDate); //2015-10-26T07:46:36.611Z

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також