Boolean.prototype.toString()

Метод toString() повертає рядкове подання об'єкта Boolean.

Синтаксис

bool.toString()

Вертає

Рядок, що є поданням відповідного значення типу Boolean.

Опис

Об'єкт Boolean перевизначає метод toString об'єкта Object, а не успадковує Object.prototype.toString(). Для об'єктів Boolean метод toString повертає рядкове подання об'єкта.

JavaScript викликає метод toString автоматично, коли треба подати Boolean як рядкове значення (наприклад, для злучення із іншим рядком).

Для простих значень та об'єктів типу Boolean, вбудований метод toString повертає рядок "true" або "false" залежно від значення Boolean.

Приклади

Застосування toString

Наведений приклад засвідчує перетворення простих значень та об'єктів типу Boolean на рядки з відповідним вмістом:

var objTrue = new Boolean(true);
var objFalse = new Boolean(false);
var valTrue = true;
var valFalse = false;

console.log("true" === true.toString());    // виводить true
console.log("false" === false.toString());  // виводить true

console.log("true" === objTrue.toString());    // виводить true
console.log("false" === objFalse.toString());  // виводить true
console.log("true" === valTrue.toString());    // виводить true
console.log("false" === valFalse.toString());  // виводить true

Специфікації

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також