Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

A view is a defined way to view the image, like a zoom level or a detail view.

Usage context

CategoriesNone
Permitted contentAny number of the following elements, in any order:
Descriptive elements

Attributes

Global attributes

Specific attributes

Example

SVG

<svg width="600" height="200" viewBox="0 0 600 200"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <defs>
  <radialGradient id="gradient">
   <stop offset="0%" stop-color="#8cffa0" />
   <stop offset="100%" stop-color="#8ca0ff" />
  </radialGradient>  
 </defs>

 <circle r="50" cx="180" cy="50" style="fill:url(#gradient)"/>

 <view id="halfSizeView" viewBox="0 0 1200 400"/>
 <view id="normalSizeView" viewBox="0 0 600 200"/>
 <view id="doubleSizeView" viewBox="0 0 300 100"/>

 <a xlink:href="#halfSizeView">
  <text x="5" y="20" font-size="20">half size</text>
 </a>
 <a xlink:href="#normalSizeView">
  <text x="5" y="40" font-size="20">normal size</text>
 </a>
 <a xlink:href="#doubleSizeView">
  <text x="5" y="60" font-size="20">double size</text>
 </a>
</svg>

Result

DOM Interface

This element implements the SVGViewElement interface.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<view>' in that specification.
Candidate Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<view>' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
viewChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 15IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 15Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
preserveAspectRatioChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
viewBoxChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
viewTargetChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
zoomAndPanChrome ? Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,